יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
קרא עוד...
 
 
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מרכז פסג"ה
קרא עוד...
השתלמות המיועדת למורים מתוקשבים, יצירתיים, עם זיקה לפיתוח תוכן שמעוניינים להתפתח בתחום הפדגוגיה הדיגיטלית ולפתח יחידות מתוקשבות.
קרא עוד...
קרא עוד...
הכנס יתקיים ב-7 ליולי, במכון הטכנולוגי חולון.
קרא עוד...
קרא עוד...
תכנית התקשוב החדשה תשע"ה 80 בתי ספר נכנסו לתכנית התקשוב החדשה .כל בתי הספר ישתלמו השנה בנושא שילוב התקשוב בהוראה
קרא עוד...
לפניכם ריכוז של ההשתלמויות המיועדות לרכזי תקשוב ולמדריכים
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
השתלמויות וימי עיון לצוותי ההוראה
הדרכות עם ספקי תוכן
כנסים
כתבות וחדשנות
ניהול
הענן החינוכי