יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
השתלמויות וכנסי תקשוב
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
השתלמויות מקוונות ארציות בתחומי הדעת - המזכירות הפדגוגית

לחצו כאן למעבר לפירוט ההשתלמויות