יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
השתלמויות וכנסי תקשוב
    האתר הראשי  |  דף הבית  .

פיתוח מקצועי בענן החינוכי http://sites.education.gov.il/cloud/home/pituch_mikzohi/Pages/pituch_mikzoi.aspx טבלת המתוויםhttp://sites.education.gov.il/cloud/home/pituch_mikzohi/Documents/tavlat_mitvim_chadasha.pdf