יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
השתלמויות וכנסי תקשוב
    האתר הראשי  |  דף הבית  .

מצ"ב תכנית ההשתלמויות בתקשוב - תשע"ט 1. השתלמות מס' 131: ניו מדיה , פיתוח סביבות למידה עשירות תוכן - לפרטים והרשמה לחצו כאן 2. השתלמות מס' 132: עולים על סרטון, וידאו בהוראה - לפרטים והרשמה לחצו כאן 3. השתלמות מס' 202 : בניית תהליכי למידה במייקרוסופט 365 - לפרטים והרשמה לחצו כאן 4. מדעי המחשב א' - סקראץ, פתיחה 19.11 באו"פ בגן הטכנולוגי - להרשמה שם ההשתלמות אוכלוסיית יעד תאריך מיקום קישור להרשמה השתלמויות בפסגה לאורך שנת הלימודים מחשב-ניו מדיה-פיתוח סביבות למידה עשירות תוכן פתוח לכולם יום ד 24.10.18 פסגה השתלמות 131 קישור כלי וידאו בהוראה- עולים על סרטון פתוח לכולם יום ב 12.11.18 פסגה השתלמות 132 למידה בענן- בניית תהליכי למידה 365 בתי ספר בתוכנית ומורים שמעוניינים יום ב' 5.11.18 פסגה השתלמות 202 מייקרים יום ד' 19.12.18 פסגה השתלמות 169 אייפדים חנ"מ מורי וגננות חינוך מיוחד ומורי שילוב. אוצר ירושלמי לכל המעוניין ובתי ספר בתוכנית יום ג 17.10.18 בספריה הלאומית ובאיפכא פרטים אצל אתי רוזן השתלמויות על יסודי נבחרת בתי"ס דיגיטליים שנה ג' מיועד למורי הנבחרת 22/10/2018 פסגה השתלמות 198 קישור תקשוב בתחום דעת- מתמטיקה מורי עי"ס דיגיטלי יום ב 29.10.18 פסגה השתלמות 182 תקשוב בתחום דעת- מדעים מורי עי"ס דיגיטלי יום ב 29.10.18 פסגה השתלמות 301 שם ההשתלמות אוכלוסיית יעד תאריך מיקום קישור להרשמה השתלמויות מרוכזות- שלומי השתלמות רכזים ומדריכים רכזים ומדריכים יסודי 25-27 בדצמבר שלומי קישור לרישום ימסר בהמשך קישור רכזי תקשוב מזרח העיר רכזים - מזרח העיר 7-9 באפריל שלומי קישור לרישום ימסר בהמשך השתלמויות מדעי המחשב ורובוטיקה מדעי המחשב א מורים ורכזים בתוכנית ומי שמעוניין להכיר. 19.11.18 או"פ גן טכנולוגי קישור מדעי המחשב ב' - ארצי מורים שלמדו את מדעי המחשב א' 4.11-6.11 שלומי השתלמות מספר 31810 רישום הערכות לתחרות FLL - ארז ההשתלמות החלה 3.9.18 פסגה השתלמות 065 מחצית ב'- מדעי המחשב ב' מורים שסיימו מדעי המחשב א ורכזים בתוכנית מידע יפורסם רובוטיקה מידע יפורסם מתוכננות השתלמויות נוספות במדעי המחשב ורובוטיקה ברמה הארצית בשלומי / בית יציב פרטים יפורסמו בהמשך. נא ידעו אותנו על הצורך שלכם בפיתוח המקצועי בתחום השתלמות שלומי לסגני מנהלים , ולמפקחים – ישלח פרסום נפרד "ים של חדשנות" - השתלמות מתוכננת לחופשת הקיץ