יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
קרא עוד...
 
 
תכנית התקשוב החדשה תשע"ה 80 בתי ספר נכנסו לתכנית התקשוב החדשה .כל בתי הספר ישתלמו השנה בנושא שילוב התקשוב בהוראה

תכנית התקשוב החדשה תשע"ה : 80 בתי ספר נכנסו לתכנית התקשוב החדשה .חלקם מדגם בסיסי וחלקם בדגם מתקדם . כל בתי הספר ישתלמו השנה בנושא שילוב התקשוב בהוראה. למתווה ההשתלמויות http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Documents/Pituah_Mikzoee_31072014.pdf בימים אלו פונות לבתי הספר מדריכות התקשוב לבתי הספר לתאום ההשתלמויות .