יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
קרא עוד...
 
 
לפניכם ריכוז של ההשתלמויות המיועדות לרכזי תקשוב ולמדריכים

לפניכם ריכוז של ההשתלמויות המיועדות לרכזי תקשוב ולמדריכים : 1. רכזי תקשוב חדשים - דוד ילין - פרטים בהמשך 2. רכזי תקשוב- בשלומי - 17-19 במאי . "פיתוח דגמי הוראה מתוקשבים" . 3.השתלמות לרכזי תקשוב וותיקים - בדוד ילין - יחד עם מחוז ירושלים - פתיחה 3.11.14 , בשעה 16:15 .ההשתלמות מיועדת לרכזי תקשוב מנוסים שכבר מובילים את התכנית בבתי הספר שלהם. היא תעסוק בלמידה משמעותית ותרומתה של הסביבה המתוקשבת, בהפעלת פעילות לימודית שיתופית, בשילוב והקנייה של כלי Web 2, בכלי הערכה חלופיים וב- PBL. כ"כ מתוכנן ביקור ולמידה בחברת גוגל, והשתתפות בכנס גלישה בטוחה. במסגרת ההשתלמות ייערכו מספר מפגשים סינכרוניים.ההשתלמות תיפתח אי"ה ביום שני, 3/11/2014, י' חשוון תשע"ה בשעה 16.15 במכללה.יש להירשם באמצעות טופס מקוון זה. 4. מדריכי תקשוב - ניתן להצטרף למחוז ירושלים לקורס מדריכי תקשוב בבית יציב בתאריך -בין התאריכים 14-16/12/2014. פרטים אצל אתי רוזן ואצל המפקחת גילה מוניקדם . 5.מדריכי תקשוב - גוגל - פרטים בהמשך טכנולוגיה לפיתוח מיומנויות חשבה מסדר גבוה . 6.מדריכי תקשוב - שלומי - 3-5 בפברואר . פיתוח דגמי הוראה מתוקשבים . 7.הוגשה בקשה לקרוס למנהלים בשלומי / בית יציב