יום ג', כט’ בטבת תשע”ח
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
קרא עוד...
 
 

ההשתלמויות המוצעות בשנת תשע"ה : 1. השתלמות מס' 087 - מחשב-כלים ולמידה שיתופית-אופק חדש . שי אשכנזי . פתיחה 27.10.14 2. השתלמות מס' 090 - מחשב-על למידה מרחוק באמצעות למידה מרחוק-אופק חדש , שרון מרגולין. פתיחה 27.10.14 3. השתלמות מס' 088 - מחשב-טאבלטים בהוראה-מחצית א‘-אופק חדש . למורי בתי הספר הדיגיטליים בעל-יסודי בלבד . פתיחה 17.11.14 . 4. השתלמותמס' 089 - מחשב-טאבלטים בהוראה-מחצית ב‘-אופק חדש - למורי בתי הספר הדיגיטליים בעל-יסודי בלבד . פתיחה 23.3.15 5. חינוך מיוחד רכזי תקשוב 057 - מבוטלת - חמ-מחשב-העצמת רכזי תקשוב-אופק חדש 6. השתלמות מס' 091 - השתלמות טכנולוגית קיץ לאחראי מחשוב - פרטים בהמשך פתיחה .6.7.15 מרכז פסג"ה מנח"י ירושלים מערכת הרשמה להשתלמויות במרכז פסג"ה