יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
השתלמויות וכנסי תקשוב
    האתר הראשי  |  דף הבית  
השתלמויות תשע"ט - האם כבר נרשמתם ?

קרא עוד...
פיתוח מקצועי בענן החינוכי וטבלת המתווים

קרא עוד...
השתלמויות מקוונות ארציות בתחומי הדעת - המזכירות הפדגוגית

השתלמויות מקוונות ארציות בתחומי הדעת - המזכירות הפדגוגית
קרא עוד...